Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek.  Bij dilemma’s is morele ondersteuning mogelijk in groepsverband en individueel, voor cliënt en professional. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.
Alle aangesloten Geestelijk Verzorgers zijn lid van de beroepsvereniging VGVZ en aangesloten bij het kwaliteitsregister SKGV dat eisen stelt aan na- en bijscholing.

Ziekte brengt vaak meer te weeg dan alleen zorg om de lichamelijke gezondheid.
Ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal.

Wanneer mensen zich eenzaam voelen en/of te maken krijgen met (chronische) ziekte, beperkingen, rouw, dilemma’s of kwetsbaarheid kan dit vragen oproepen als:

  • ‘Wat betekent deze gebeurtenis voor mij?’
  • ‘Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven?’
  • ‘Waar ontleen ik kracht aan om verder te gaan?’

Ook in de thuissituatie kan een patiënt in bepaalde situaties begeleid en ondersteund worden bij levensvragen of zingevingsvragen. Ervaren geestelijk verzorgers verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Salland kunnen aan huis komen.

Uw rol als verwijzer

Herkent u levensvragen bij uw cliënt?
Ja? Fijn, dan kunt u hem of haar op de informatie op deze website wijzen.
U kunt ook in overleg met uw cliënt met ons contact opnemen voor overleg. Wij nemen dan vervolgens contact op met de persoon zelf.
Over eventuele terugkoppeling of overleg maken we graag een afspraak met u.

Vindt u het lastig om door te verwijzen? Of zou u misschien zelf wat meer handvatten willen?
Wij verzorgen graag een scholing naar uw wensen en behoeften, dus op maat.
Wij nemen desgewenst ook deel aan multidisciplinair overleg.

Meer weten over levens en zingevingsvragen kijk https://www.youtube.com/watch?v=4OInVNbUeJs

Loopt u in het werk tegen dilemma’s aan?
Wellicht is een Moreel Beraad een goed idee. Als onafhankelijk gespreksleider bespreekt één van ons met uw team alle aspecten van het dilemma om helderheid te krijgen wat in deze situatie goede zorg betekent.

Kosten van scholing en moreel beraad worden niet aan u doorberekend, maar in beginsel verrekend vanuit de subsidieregeling.