Wij zijn:

Joset van Leeuwen –  geestelijk verzorger en werkzaam
voor Carinova
Godelieve Pieper – vrijgevestigd geestelijk verzorger
en werkzaam voor Carinova
Anna van der Maas – vrijgevestigd geestelijk verzorger
en werkzaam voor Deventer Ziekenhuis
Marjolein Rikmenspoel – vrijgevestigd geestelijk verzorger
Moni Klein Gunnewiek – geestelijk verzorger werkzaam bij ZGR
Yanneke Josephus Jitta – vrijgevestigd geestelijk verzorger
Marlou Feer – vrijgevestigd geestelijk verzorger

Yanneke Josephus Jitta

Dankzij mijn open en rustige houding ervaart de ander ruimte en veiligheid in het gesprek met mij. Daardoor komen zij weer bij zichzelf en hun eigen verhaal en antwoorden aan.  Mijn BA en MA boeddhistische studies in Nepal en de opleiding tot geestelijk verzorger in Nederland hebben mij de mogelijkheid gegeven om van mijn ervaring met en studie van levensvragen mijn werk te maken. Ik ervaar het als een voorrecht wanneer mensen me deelgenoot maken van hun levensvragen, pijn, angst, behoeften en nood. travelyourexperience

Levensbeschouwing: Boeddhisme

Joset van Leeuwen

Jarenlang heb ik in het parochiepastoraat gewerkt en heb ik veel mensen begeleid. Na een jaar als verpleegkundige in de ouderenzorg gewerkt te hebben, heb ik de overstap gemaakt naar de geestelijke verzorging. In het begeleiden van mensen probeer ik aan te sluiten bij waar mensen zitten. Ik kan goed luisteren en de belangrijke thema’s naar boven krijgen. Van huis uit ken ik zowel de protestantse als de katholieke traditie. Die bagage zet ik in op die momenten waarop dat behulpzaam is.

Levensbeschouwing: Rooms-Katholiek

Godelieve Pieper

Wat beweegt de ander? Dat is wat mij altijd geboeid heeft. In het parochiepastoraat heb ik veel mensen begeleid bij hun verlieservaring, rouw en sterven. In het werken met zieken en ouderen ontwikkelde mijn liefde voor de palliatieve zorg. Toen ik na het ziekenhuis in de ouderenzorg ging werken, heb ik me nog meer verdiept in de vele vormen van verlies. Ik vind het boeiend te mogen delen in hoe mensen zin houden in hun leven en daarin aan te kunnen sluiten bij waar mensen staan en hun eigen krachtbronnen aan te boren. In het goed luisteren naar wat mensen vertellen en waar ze op terugvallen komen de manieren van begeleiden vanzelf naar voren. Ik ken door de verschillende werkplekken, verschillende tradities.

Levensbeschouwing: Katholiek

Moni Klein Gunnewiek

Sommige gebeurtenissen of fases in het leven kunnen vragen oproepen waar je niet goed uitkomt.  Graag ondersteun ik u daar bij, door aandachtig en open te luisteren naar uw verhaal  en samen met u te onderzoeken wat echt belangrijk voor u is. Waar hebt u behoefte aan, wat draagt u met u mee, wat zou u kracht kunnen geven? Met mijn jarenlange ervaring op het gebied van zingeving, zorg rond het levenseinde, dementie en morele vragen kan ik voor u een steun zijn.

Levensbeschouwing: Rooms-Katholiek

Anna van der Maas

Wat mij boeit, is de manier waarop mensen in het leven staan. Wanneer het leven plotseling verandert en vragen oproept, kan ik naar u luisteren en u helpen uw eigen antwoorden te vinden op de vragen die u bezighouden. U vindt in mij een rustige gesprekspartner. Voorafgaand aan mijn werk in het ziekenhuis werkte ik in de ouderenzorg, de kerk en de GGZ. Naast mijn werk heb ik opleidingen gevolgd in coaching, counseling, systemisch werk (aandacht voor familieverhoudingen) en intuïtieve ontwikkeling. Voor meer informatie:  www.annavandermaas.nl

Levensbeschouwing: Protestants-Christelijk

Marjolein Rikmenspoel

Werkzaam als algemeen geestelijk verzorger heb ik ervaring in de gezondheidszorg in Overijssel voor patiënten in het ziekenhuis en in contact met bewoners in zorgcentra.. U vindt bij mij een luisterend oor en persoonlijke aandacht. Ieder mens heeft een eigen bijzonder verhaal met ups en downs. Anderen ervaren mij als spontaan en direct, attent en helder. Ik heb een langjarige opleiding gevolgd in intuïtieve ontwikkeling, waardoor ik vaak net wat anders tegen dingen aankijk. Ik schreef twee boeken over spirituele intelligentie. Zie ook www.notos.info

Levensbeschouwing: ongebonden spiritueel

Marlou Feer

Mijn interesse ligt in het begeleiden van mensen in de brede spiritualiteit, godsdienst, traditie, de manier waarop zij dat beleven en hier betekenis aan geven. Het lijden van mensen en de manier waarop mensen daarmee omgaan en soms worstelen heeft altijd mijn interesse gehad. Openstaan voor mensen, actief betrokken luisteren en nabij zijn, dat zijn voor mij belangrijke elementen bij het goede gesprek rondom lijden en zingeving. Ik ondersteunen graag mensen in belangrijke beslissingen die moeten worden genomen, bij verdriet, crisissituaties zoals bij ziekte of overlijden en bij religieuze vragen. Ook bij wie/ wat belangrijk is (geweest) in uw leven. Soms ligt daar gemis, maar vaak óók kracht en troost. Ik kan ondersteuning biede bij islamitische rituelen en stervensgebeleiding. Ik spreek Nederlands, Engels, Turks, Indonesische en enigszins Arabisch. 

Levensbeschouwing: Islamitisch