Het duurt zo lang
Wat gebeurt er met je als je ziek bent en de dokter vertelt dat je aan het laatste stuk van je levensweg bezig bent. Maar je voelt het niet zo. De tijd verstrijkt maar het moet toch een keer gebeuren. Maar wat kun je dan verwachten, waar moet je je op richten. Meneer P vond het goed dat via de huisarts contact werd opgenomen met het centrum voor levensvragen. Maar wat hij erbij moest verwachten? Hij was een nuchtere man, die niet van zalvende woorden hield en niet zat te wachten op een preek.

Verwachting
We spraken over wat je kunt en moet verwachten van het leven, als je weet dat het einde nabij zal zijn. Eigenlijk begin je dan met terug te kijken omdat je leven alles te maken heeft met de persoon die je door het leven geworden bent. Je hebt je eigen kracht opgebouwd om met de tegenslagen in het leven om te gaan, om teleurstellingen te verwerken. Je hebt je eigen bron van kracht waaruit je kunt houden van de mensen dichtbij je, waaruit je het leven samen hebt kunnen vorm geven. Maar waar liefde is, is ook zorg voor elkaar. Hoe gaat het leven zonder mij verder. Redt mijn dierbare het wel. En als ik dan denk aan doodgaan, wat verwacht ik dan? Nee geen angst voor de dood, maar het is wel akelig onbekend allemaal.

Hoe gaat dat?
Als je sterk bent, je sterk voelt, dan lijkt de eindigheid van het leven zo onwaarschijnlijk. Als je geen klachten hebt, nou ja een beetje moe en dat valt me dan van mezelf tegen, hoe gaat dat doodgaan dan. Waar moet ik op wachten, wat kan ik verwachten! De onrust van iets dat zeker komen gaat haalt de levenslust al vroeg weg. Het maakt dat ik niet meer alles uit het leven haal, ik ben bezig met de negatieve dingen. Maar ik wil wat anders. Het is een strijd tussen loslaten van wat me lief is, wat mij de moeite waard maakt, en accepteren dat ik het uiteindelijk allemaal los moet durven laten.

Aankijken
We spraken over wat dat loslaten inhoudt en kwamen tot de conclusie dat we de kwetsbaarheid van je menszijn moeten durven toelaten. Je lichaam werkt zo hard dat het moe wordt. Het is niet zwak om daar aan toe te geven, het is juist een kracht om je lichaam te durven volgen, om de onbekende weg in te slaan en het moede hoofd neer te leggen. Ja zo doe je dat.

Godelieve Pieper